8. Tapahtumat

Päivitetty 2018-02-26-18:51    AmiP

1. Toimintsuunnitelma 2018

2. Toimintakertomus  2017

3. Toimintakertomus  2016

4. Toimintakertomus 2015

5. Toimintakertomus 2014

 

*******************************************

                                                      

OULUN RUSKAYHDISTYS RY                          

 

TOIMINTASUUNNITELMA  2018

                                                                         24.10.2017

 

AJANKOHTAISIA AIHEITA

Yleistä

Oulun Ruskayhdistys ry on perustettu v. 1971. Sen toiminnan tavoitteena on tukea ja edistää yhdistyksen jäsenten fyysistä ja henkistä kuntoa sekä tarjota jäsentensä elämään virikkeitä ja uusia ulottuvuuksia. Säännöllistä toimintaa on syys-toukokuussa. Vuonna 2018 kevätkausi alkaa 9.1. ja päättyy 22.5. ja syyskausi alkaa 11.9. ja päättyy 11.12.

Pääasiallisia toimintamuotoja ovat

 • Kokoontumiset ohjelmallisiin jäsentilaisuuksiin Aleksinkulman juhlasaliiin, Aleksanterinkatu 9, tiistaisin klo 13 lukuun ottamatta kuukauden kolmatta tiistaita. Tilaisuuksissa esitetään jäsenten järjestämää ja ulkopuolelta pyydettyjen vierailijoiden ohjelmaa ajankohtaisista ja yleissivistävistä aiheista sekä taiteen ja viihteen aloilta. Tilaisuuksiin kuuluu myös kahvitarjoilu, yhteislaulua, arpomista ym.
 • Asiakasillat ja tutustumiskäynnit laitoksiin ja virastoihin.
 • Kotimaahan ja ulkomaille suuntautuvat matkat ja retket kulttuurin, historian, viihteen, luonnonnähtävyyksien ja kuntoilun merkeissä.

 

 • Yhdistyksessä toimii kahdeksan harrastuspiiriä.

 

Kesäaikana on mahdollisuus vierailla Eläkeliiton Oulun yhdistys ry:n kesäkodissa Hietasaaren Pukserissa.

Harrastuspiirit

Kirjallisuuspiiri
Ryhmä kokoontuu kuukauden kolmantena tiistaina klo 10.00 – 12.00 Aleksinkulmassa.

 

Kuntoilu
Jooga maanantaisin klo 11.00 – 12.30 Raksilan liikuntasalissa
Kuntovoimistelu keskiviikkoisin klo 11 – 12 Raksilan liikuntasalissa
Senioritanssi torstaisin klo 10.30 – 12.00 Valveella. Ryhmä esiintyy yhdistyksen tilaisuuksissa.

Äijäjooga tiistaisin klo 16.00 – 17.00 Merikosken koululla.

 

Käsityöpiiri
Käsityöpiiriläisten tekemiä käsitöitä myydään sekä annetaan palkkiona ulkopuolisille esiintyjille.

 

 

Kuoro
Ruskakuoro kokoontuu tiistaisin (paitsi kuukauden 3. tiistai) klo 14.30 – 16.00 Aleksinkulmassa ja esiintyy yhdistyksen tilaisuuksissa.

 

Ruskateatteri
Harjoittelee sopimuksen mukaan ja esiintyy yhdistyksen tilaisuuksissa.

Ystäväpalvelu ja vapaaehtoistoiminta
Toiminnan muotoja ovat kotikäynnit, asioimisavun antaminen, laitoskäynnit ja harrasteryhmien esiintymiset laitoksissa.

Kummitoiminta
Avustetaan Intian Machilipatnamissa orvoksi jääneitä tai muuten vaikeissa oloissa kasvaneita lapsia 150 euron vuosittaisella summalla toistaiseksi. Yhteyshenkilöinä ovat Kaisu Merenheimo ja Sheila Hicks.

Matkat ja retket

 • Kirkkomatka 20.5.2018
 • Kulttuurimatkoja ja teatterivierailuja
 • Matka Gardajärvelle 24.-28.5.2018

 

Yhteistoiminta

Yhdistys on Suomen Ruskaliiton jäsen ja se on mukana seuraavissa Oulussa toimivissa eläkeläisjärjestöissä: Oulun vanhusneuvostossa, Oulun palvelusäätiössä ja Oulun ev.lut. seurakuntien vanhustyön työryhmässä.

 

Hallinto

Kunniapuheenjohtaja on Helvi Hyrynkangas.

Hallitus: Vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat 8 jäsentä, joista 4 erovuorossa. Muut toimihenkilöt voivat olla hallituksen ulkopuoleltakin. Sellaisia ovat sihteeri, rahastonhoitaja ja jäsenrekisteristä vastaava, matkanjohtajat, verkkosivujen ylläpitäjä, emännät, kahvilippujen myyjät ja musiikista vastaava sekä kirjallisuuspiirin vetäjä.

 

Ohjelmatoimikunta suunnittelee tilaisuuksien yksityiskohtaiset ohjelmat. Tarvittaessa hallitus voi kutsua muitakin toimihenkilöitä.

 

Vuoden erityistavoite

Jäsenten sähköpostirenkaan luominen.

 

Tiedottaminen

 

Toiminnasta tiedotetaan jäsentilaisuuksissa, kausiohjelmissa, Oulu-lehden seuratoimintapalstalla ja yhdistyksen verkkosivuilla https://oulunruskayhdistys.wordpress.com/

 

*******************************************

*******************************************

 

OULUN RUSKAYHDISTYS RY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            12.2.2018

TOIMINTAKERTOMUS  2017

YLEISTÄ

Vuosi 2017 oli Oulun Ruskayhdistyksen 46. toimintavuosi. Perustamiskokous  pidettiin 8.12.1971. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2017 lopussa oli 476  henkilöä. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 47 jäsentä ja erosi 156 jäsentä. Eronneitten suuri määrä johtuu siitä, että jäsenluettelosta poistettiin hallituksen päätöksellä 86 hyvin iäkästä jäsentä syntymävuoden perusteella. Samaten poistettiin 59 jäsentä, jotka eivät kahden vuoden aikana olleet maksaneet jäsenmaksuaan. Varsinaisia eronneita tai tietoon tulleita kuolleita jäseniä oli 11.

Yhdistyksen järjestämiin tiistaitilaisuuksiin osallistuttiin aktiivisesti, samoin  matkoihin.

 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN TOIMINTA

Kevätkokous pidettiin 28.3.2017 Aleksinkulmassa. Tilaisuuteen osallistui 85 jäsentä.

Syyskokous pidettiin 7.11.2017 Aleksinkulmassa. Tilaisuuteen osallistui 53 jäsentä.

 

HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 

Hallituksen puheenjohtajana toimi Elna Stjerna ja varapuheenjohtajina Voitto Juutinen ja Pirkkoliisa Manninen. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Helvi Hyrynkangas.

Hallituksen muut jäsenet olivat: Kaarina Kokko, Kirsti Leino, Aimo Parviainen, Pentti Kaukonen, Anja Viitakoski ja Anneli Savilampi.

Sihteerinä toimi Anneli Savilampi.

Rahastonhoitajana ja jäsenrekisteristä vastaavana toimi Pauliina Väisänen.

Matkanjohtajien tehtäviä hoitivat Pirkkoliisa Manninen ja Kaarina Kokko.

Hallitus kokoontui 8 kertaa. Osallistuminen hallituksen kokouksiin oli seuraava: Elna Stjerna 8, Voitto Juutinen 7, Kirsti Leino 5, Aimo Parviainen 8,  Pentti Kaukonen 6, Pirkkoliisa Manninen 5, Kaarina Kokko 6, Anja Viitakoski 8 ja Anneli Savilampi 8 kertaa.

Toiminnantarkastajana toimi Pirkko Kylli-Honkanen  ja hänen varahenkilönään  Tuulikki  Pesonen.

Tiistaitilaisuuksien kahvitarjoiluvastuu oli jaettu kolmen ryhmän kesken. Ryhmien vetäjinä olivat  Anneli Kervinen, Ullriitta Salo ja Raija Korpikari.

Kahvilippuja myivät Paula Palovaara,  Airi Kinnunen ja Kaisu Sakko.

Yhteislaulut  valitsi, esitteli ja säesti Kirsti Leino.

 

TOIMINTA  JA HARRASTUSMUODOT

Järjestetyt tilaisuudet

10.1.             Kevätkausi aloitettiin laulamalla maakuntalauluja Kirsti Leinon johdolla ja Senioritanssijoiden toimintaa esitteli Tuula Hamara.

12.-14.1.      Kulttuurimatka Helsinkiin

24.1.             Professori (emer.) Juhani Hassi piti esitelmän aiheesta Moniosaajasta   erikoisosaajaksi eli siitä, miten lääkärin työ on muuttunut viime  vuosikymmenten aikana.

 

31.1.             Perheyritys Katri Antellin 137 vuotta kestänyttä leipomo- ja ravintolatoimintaa  esitteli fil.maist. Kaarina Jaakkola.

 

7.2.               Opetusneuvos Matti Rossi piti esityksen Suomen koululaitoksen tiestä Pisa-tulosten kärkeen. Myös Ruskakuoro esiintyi.

 

8.2.               Ooppera Neljäntien risteys, Oulun kaupunginteatteri

 

14.2.             Ohjelmana oli toiverunoja ja yhteisiä toivelauluja ystävänpäivän kunniaksi.

 

28.2.             Amanuenssi Elina Vieru piti esitelmän aiheesta Kalevala kuvataiteen lähteenä. Myös Senioritanssijat esiintyivät.

 

7.3.               Näyttämötaiteilija Olivia Gebhardin värikkäästä elämästä kertoi  kotiseutuneuvos Martti Asunmaa.

 

14.3.             Dokumenttivideon panssarilaiva Ilmarisen tuhosta ja panssarilaiva  Väinämöisestä merisodassa esittivät Erkki Rautiainen ja Esko Granroth.

 

18.3.             Pieleen meni, Oulun kaupunginteatteri

28.3.             Yhdistyksen kevätkokous. Poisnukkuneiden muistaminen, vanhustyön pastori Markku Palosaari. Myös Ruskakuoro esiintyi.

4.4.               Kartastopäällikkö (emer.) Aimo Parviainen ja maastotietojen prosessipäällikkö Arhi Tervo pitivät esityksen maanmittaustoiminnan muuttumisesta itsenäi-syyden aikana.

11.4.             Yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen Oulun kaupungilta piti esitelmän aiheesta Puu-Oulusta Pohjoisen Metropoliksi yleiskaavan ja yhteiskuntasuunnittelun näkökulmasta.

 1. – 28.4. Kolmen maan kierros: Kroatia, Bosnia-Hertsegovina ja Montenegro

25.4.             Elna ja Pirkko Stjerna esittelivät monipuolisen oululaisen musiikkivaikuttajan   Esko Granrothin elämäntyötä. Esitystä havainnollisti Ruskakuoro esittämällä    hänen musiikkisovituksiaan. Myös Esko Granroth esiintyi soittamalla  taiturimaisesti pianoa.

                     

2.5.               Professori Matti Lackmanin esitelmän aiheena oli Suomen tie itsenäisyyteen.

 

9.5.               Kauppatiet. toht. Taisto Kankaan esitelmän aiheena oli Suomen markka-ajan suurin talousmurros – pankkikriisi 1990-luvulla.

11.5              Seniorisoppa, kevätkonsertti, Oulun kaupunginteatteri

21.5.             Kaatuneitten muistopäivän kirkkomatka Tornioon. Lounas Haaparannan kaupunginhotellissa ja opastettu kiertoajelu sekä Haaparannassa että Torniossa.

23.5.             Kevätjuhla, jossa esiintyivät Pohjankartanon mandoliiniorkesteri, Ruskateatteri, Ruskakuoro ja Senioritanssijat.

16.6.             Mannerheim-ooppera, Ilmajoen Musiikkijuhlat

12.9.             Professori, (emer.) Jouni Suistola esitelmöi aiheesta Suomalaiset Turkin sodassa, perinnöksi suomalaista sotilasperinnettä.

26.9.             Oulun julkisia veistoksia esitteli kotiseutuneuvos Kaarina Niskala

3.10.             Matti Tieksola kertoi sanoin ja kuvin matkastaan Andien valtiaalle,  Acongagua- vuorelle.

10.10.           Oulun kaupungin lähitulevaisuuden haasteista kertoi kaupunginvaltuuston  puheenjohtaja Juha Hänninen. Myös Ruskakuoro esiintyi.

20.10.           Rautatie, Oulun kaupunginteatteri

24.10.           Naisen elämästä itsenäisessä Suomessa kertoi valt.toht Tytti Isohookana-Asunmaa. Myös Senioritanssijat esiintyivät.

31.10.           Modisti Maija-Leena Laajasen kokoama ja esittelemä laaja katsaus viime vuosisadan muodista eri vuosikymmeninä. Mannekiineina toimivat yhdistyksen omat henkilöt parin ulkopuolisen henkilön vahvistamana.

7.11.            Syyskokous. Tuolitanssia osanottajille opasti Tuula Hamara.

14.11.           Ympäristöneuvos Pekka Vuononvirta esitelmöi vaimonsa Annu Vuononvirran  avustamana sanoin ja kuvin aiheesta Vanhempieni Petsamo – mitä  petsamolaisuus on merkinnyt minulle.

22.11.           Ylimääräinen kokous puheenjohtajan valitsemiseksi

28.11.           Itsenäisyyden 100-vuotisjuhla, juhlapuhujana maaherra (emer.) Eino  Siuruainen. Ohjelmassa myös Jouko Salon lausuntaa ja Ruskakuoron  lauluesitys.

12.12.           Joulujuhla, jossa esiintyivät Ruskateatteri, Ruskakuoro, Senioritanssijat

14.12.           Seniorisoppa, Oulun kaupunginteatteri

15.-18.12.    Kulttuurimatka Tallinnaan

Tiistaitilaisuuksia oli yhteensä 26, kävijöitä 3023, keskimäärin 116 osallistujaa/tilaisuus.

 

KESÄTOIMINTA

Jäsenillä on mahdollisuus vierailla tiistaisin Hietasaaressa Eläkeliiton majalla Pukserissa.

 

MATKAT, TEATTERIT JA  KONSERTIT

Kotimaa                                                                                                                   Osallistujia

12.-14.1.2017                   Kulttuurimatka Helsinkiin                                          59

8.2.2017                            Neljäntien risteys                                                         48

11.2.2017                          Kultakausi                                                                       51

18.3.2017                          Pieleen meni                                                                  43

11.5.2017                          Seniorisoppa                                                                  78

21.5.2017                          Tornio Kirkkomatka                                                     64

16.6.2017                          Ilmajoen oopperamatka                                              65

20.10.2017                        Rautatie                                                                         36

14.12.2017                        Seniorisoppa                                                                 63

 

Ulkomaat

 

24.-28.4.2017                   Kroatia, Bosnia-Herzegovina ja Monte Negro      38

15.-18.12.2017                 Tallinnan matka                                                           48

 

HARRASTUSRYHMÄT

 

Liikunta

Jooga

Raksilan uimahallin liikuntasalissa maanantaisin klo 11.00 – 12.30.  Keväällä käyntikertoja oli 16 ja keskimäärin 18 osallistujaa. Syksyllä     käyntikertoja oli 17 ja keskimäärin 19 osallistujaa. Ohjaajana toimi Piritta    Manninen.

Kuntojumppa

Raksilan uimahallin liikuntasalissa keskiviikkoisin klo 11.00 – 12.00. Keväällä käyntikertoja oli 16 ja keskimäärin 23 osallistujaa. Syksyllä käyntikertoja oli 14 ja keskimäärin 23 osallistujaa. Ohjaajana toimi Katariina Porthán-Ylimäinen.

Senioritanssi

Senioritanssiryhmä kokoontui 17 kertaa keväällä ja 13 kertaa syksyllä. Ryhmä  esiintyi Ruskan tiistaitilaisuuksissa kaksi kertaa sekä kevät- että syyskaudella.  Osanottajia harjoituksissa oli keväällä keskimäärin 11 ja syksyllä keskimäärin 8 henkeä. Ruskalaisia on osallistunut myös tiistaina Kunnon Lähteen harjoituksiin, Vaaskelan kesätansseihin ja senioritanssijoitten  yhteistapahtumiin ja –esityksiin, kuten Valkea, Tanssin toukokuun avaus, Telemarkin ikäkausimestaruuskisat ja  Rotuaari Tanssia kaikille. Ryhmää ohjasi Tuula Hamara.

Äijäjooga

Merikosken koululla tiistaisin klo 16.00 – 17.00. Käyntikertoja oli keväällä 20,  ja niissä keskimäärin 19 osallistujaa. Käyntikertoja oli syksyllä 12 ja niissä   keskimäärin 13 osallistujaa. Ohjaajana toimi Voitto Juutinen.

 

Kirjallisuuspiiri

 Kirjallisuuspiiri kokoontui vuoden aikana 9 kertaa kuukauden kolmantena  tiistaina Myllynurkassa klo 10-12. Kevään teemana oli rakkaus ja suomalaiset  kirjailijat. Syksyllä jatkettiin kotimaisten kirjailijoiden teoksilla Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Teokset valittiin yhdessä tehtyjen ehdotusten perusteella. Kolmena kertana oli vieraana itse kirjailija esittelemässä teostaan.            Tilaisuuksiin osallistui keskimäärin 27 jäsentä/kerta. Käytännön järjestelyistä  huolehti kirjallisuuspiirin tiimi, johon kuuluvat Pirkkoliisa Manninen, Astrid Oja, Annikki Varis ja Anja Viitakoski.

Käsityöpiiri                     

Käsityöpiiriläiset kutoivat sukkia jäsentilaisuuksien arvontaan, myyntiin tai  erilaisiin muistamisiin.

Ruskakuoro

Ruskakuoro kokoontui harjoituksiin 27 kertaa ja esiintyi yhdistyksen tilaisuuksissa 6 kertaa. Niittytuulen päiväkodissa kuoro vieraili keväällä ja syksyllä. Kuorossa oli 16 laulajaa ja sitä johti Pirkko Stjerna.

Ruskateatteri

Ruskateatterilla oli harjoituksia kevätkaudella seitsemän ja syyskaudella kuusi kertaa. Esityksiä oli kahdessa eri jäsentilaisuudessa. Harjoituksiin ja  esityksiin osallistui kevätkaudella kymmenen ja syyskaudella kahdeksan  ruskalaista. Ruskateatterin vetäjänä toimi näyttelijä Anniina Rokka Oulun kaupunginteatterista.

 

YSTÄVÄPALVELU

 

Yhdistyksen vanhimpia jäseniä muistettiin merkkipäivätervehdyksin.  Yhdistyksen jäseniä osallistui myös vapaa-ajan ystäväpalvelutoimintaan   yhteensä 155 kertaa, 362 tuntia. Avunsaajia oli n. 70. Toimintamuotoja olivat  vanhusten elämää avustavat kotikäynnit, puhelinkontaktit, asiointiapu, ulkoiluapu, ohjelmalliset laitoskäynnit ja ulkomaalaistaustaisten lasten           koulunkäynnin avustaminen.

 

AVUSTUSTOIMINTA

 

Intian Abrahamin lastenkotitoimintaa tuettiin 150 euron avustuksella.

 

TIEDOTUS

 

Kaikesta toiminnasta ilmoitettiin yhdistyksen verkkosivuilla, Oulu-lehden  seuratoimintapalstalla ja tiistaisin jäsentilaisuuksissa jaetuilla kausiohjelmilla ja  suullisesti annetulla informaatiolla.

Yhdistyksen verkkosivuja hoiti Aimo Parviainen.

 

 

YHTEISTOIMINTA

 

Suomen Ruskaliiton hallituksen varsinaisena jäsenenä toimi Elna Stjerna ja  varajäsenenä Kirsti Leino. Ruskaliiton edustajakokouksessa 16.3.2017    valtakirjaedustajia oli 6. Suomen Ruskaliiton hallituksen puheenjohtajana toimi Oulun Ruskayhdistyksen hallituksen jäsen Pentti Kaukonen.

 

Varsinaisena jäsenenä Oulun ev.lut. seurakuntien vanhustyön työryhmässä oli  Pentti Kaukonen. Oulun kaupungin vanhusneuvoston varsinaisena jäsenenä oli kevätkaudella Kyösti Kekkonen ja varajäsenenä Aune Saarela,                      syyskaudella varajäsenenä toimi Elna Stjerna.

 

TALOUDELLINEN TILANNE

Jäsenmaksukertymä oli 6 060,00 € (15 €/hlö). Ruskaliitolle tilitettiin 580,00 € .  Oulun kaupungilta saatiin toiminta-avustusta   3 735,62 €. Ruskaliitolta saatiin toiminta-avustusta ja rahaa myös harrastustoiminnan tukemiseen yhteensä 1 250,00 €. Kahvilippumyynnin tuotot olivat 4 065,88 €.

Tilikauden alijäämä oli -4156,58 €.

                                                                                                                                                       

YHTEENVETO

 

Koko vuoden kantavana teemana oli Suomi100 -juhlavuosi. 26:sta tiistai-tilaisuudesta 18 käsitteli jollakin tavalla itsenäisyyden aikaa. Jäsenet kertoivat ammattiensa muuttumisesta vuosien varrella. Käsiteltiin sekä valtakunnallista että paikallishistoriaa koululaitoksen, taiteiden, yritysten, talouselämän ja henkilöiden kautta. Omassa tilaisuudessaan esiteltiin monipuolisen oululaisen musiikkivaikuttaja Esko Granrothin elämäntyötä ja Ruskakuoro esitti hänen sovituksiaan. Vuoden näyttävin tapahtuma oli itsenäisyyden vuosikymmenien muotinäytös, jonka kokosi ammattitaitoisesti Maija-Leena Laajanen. Näytös herätti kiinnostusta myös ruskalaisten ulkopuolella. Marraskuun lopulla pidettiin myös oma Suomen itsenäisyyden

100-vuotisjuhla. Juhlapuheessaan maaherra Eino Siuruainen tiivisti Suomen kansan vaiheet aamuhämäristä tähän päivään. Puhe sisälsi valtavasti asiaa, puhuja tarkasteli Ruotsin ja Venäjän oloja ja Suomen asemaa siinä välissä. Ruskalaiset itse vastasivat suuresta osasta tilaisuuksien ohjelmaa ja järjes-telyjä. Oulun kaupunginteatterissa käytiin viisi kertaa, tehtiin kulttuurimatkat Helsinkiin ja Ilmajoen musiikkijuhlille sekä ulkomaanmatkat Balkanille ja Viroon.

 

Oulun Ruskayhdistys kiittää jäseniään ja yhteistyökumppaneitaan hyvästä yhteistyöstä!

 

Oulun Ruskayhdistys ry:n hallitus

 

 

*********************************************

*********************************************

 

7.2.2017

TOIMINTAKERTOMUS  2016

 

YLEISTÄ

Vuosi 2016 oli Oulun Ruskayhdistyksen 45. toimintavuosi. Perustamiskokous  pidettiin 8.12.1971. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2016 lopussa oli 580  henkilöä. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 42 jäsentä ja erosi 21 jäsentä. Yhdistyksen järjestämiin tiistaitilaisuuksiin osallistuttiin aktiivisesti, samoin matkoihin.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN TOIMINTA

Kevätkokous pidettiin 29.3.2016 Aleksinkulmassa. Tilaisuuteen osallistui

43 jäsentä.

 

Syyskokous pidettiin 8.11.2016 Aleksinkulmassa. Tilaisuuteen osallistui

80 jäsentä.

 

 

HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 

Hallituksen puheenjohtajana toimi Elna Stjerna ja varapuheenjohtajina Voitto Juutinen ja Pirkkoliisa Manninen. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Helvi  Hyrynkangas.

Hallituksen muut jäsenet olivat: Kaarina Kokko, Kirsti Leino, Aimo Parviainen,  Pentti Kaukonen, Marja-Liisa Teppo ja Anneli Savilampi.

Sihteerinä toimi Anneli Savilampi.

Rahastonhoitajana ja jäsenrekisteristä vastaavana toimi Niklas Alho.

Matkanjohtajien tehtäviä hoitivat Pirkkoliisa Manninen ja Kaarina Kokko.

Hallitus kokoontui 8 kertaa.

Toiminnantarkastajana toimi Pirkko Kylli-Honkanen  ja hänen varahenkilönään    Tuulikki  Pesonen.

Tiistaitilaisuuksien kahvitarjoiluvastuu oli jaettu kolmen ryhmän kesken. Ryhmien vetäjinä olivat Anneli Kervinen, Ullriitta Salo ja Raija Korpikari.

Kahvilippuja myivät Paula Palovaara, Airi Kinnunen ja Kaisu Sakko.

 

Yhteislaulut  valitsi, esitteli ja säesti Kirsti Leino.

 

TOIMINTA JA HARRASTUSMUODOT

Järjestetyt tilaisuudet

12.1.             Senioritanssijoiden toimintaa esitteli ryhmän vetäjä Tuula Hamara. Lisäksi  nähtiin ryhmän tanssiesitys sekä harjoitettiin yhteisliikuntaa.

26.1.             Matti maailmalla I. Matti Tieksola kertoi ja näytti upeita valokuvia   kiinnostavasta maailmanympärimatkastaan mayojen ja hula-tyttöjen kautta   kannibalismin sijoille Fidzille.

2.2.               Yhteislaulua Runebergin runoihin. Kirsti Leino kertoi laulujen taustoista ja                       Runebergin elämästä. Lisäksi kuultiin Jouko Salon runoesitys.

9.2.               Matti maailmalla II. Matti Tieksolan maailmanympärysmatka jatkui sanoin ja                   kuvin Papua-Uusi-Guinealle hulaheimon joukkoon ja Manilaan.

23.2.             Opettaja Irene Härkönen kertoi, miten Kalevalaa käsitellään nykyisin  peruskoulun 9:nnella luokalla. Myös Ruskakuoro esiintyi Pirkko Stjernan johdolla.

1.3.               Päivi Honkakoski ja Markus H. Korhonen kertoivat oululaislähtöisen prinsessa   Ebba Lavoniuksen elämästä Honkakosken kirjoittaman kirjan pohjalta.

8.3.               Jääkärieversti Heikki Rautiainen talvisodassa. Yhdistyksen jäsen Erkki    Rautiainen kertoi veljestään.

17.3.             Seniorisoppa, Oulun kaupunginteatteri

22.3.             Muotinäytös, jossa yhdistyksen omat jäsenet esittelivät Uuden Muodin     kauniita asuja Maija-Leena Laajasen toimiessa juontajana. Myös   Senioritanssijat esiintyivät Tuula Hamaran johdolla.

29.3.             Poisnukkuneiden muistaminen, vanhustyön pastori Markku Palosaari.

Yhdistyksen kevätkokous. Myös Ruskakuoro esiintyi Pirkko Stjernan johdolla.

 

5.4.               Taina Pitkänen-Koli kertoi lasten elämästä Törnävän sairaalan yhteisössä

1930 – 1970 -luvuilla siitä ilmestyneen kirjan pohjalta.

9.4.               Breaking the Waves, Oulun kaupunginteatteri

12.4.             Silmätautien erikoislääkäri Anniina Häyrysen esitelmä glaukoomasta.

 1. – 21.4. Prahan matka

26.4.             Vapun tunnelmissa. Ruskayhdistyksen jäsenten omaa ohjelmaa: Lauluyhtye  Kisu-Misut kevättunnelmissa, Jouko Salo lausui V.A. Koskenniemen runoja,   Marja Rysän pakina tavarataivaasta.

3.5.               Toimittaja Hannu Tarvaksen pakinoita pohjoisesta. Yhteislaulua.

10.5.             Emeritusmaaherra Eino Siuruaisen esitelmä aiheesta Mitä on venäläisyys ja   miksi.

 

15.5.             Kirkkomatka kaatuneitten muistopäivänä, kohteena Kiimingin kirkko. Käynti    myös Koitelinkoskella. Ruokailu Oskarin Kellarissa.

24.5.             Kevätjuhla, jossa yhdistyksen jäsenten omaa ohjelmaa: Ruskateatteri,      Ruskakuoro, Senioritanssijat.

11.6.             Ilmajoen musiikkijuhla: Oskar Merikannosta kertova ooppera Elämälle sekä                       Waltteri Torikan ja Johanna Rusanen-Kartanon konsertti.

 1. – 8.9. Ruskaretki Leville

13.9.             Emeritusprofessori Jouni Suistolan esitelmä terrorismista.

 

27.9.             Hammasprotetiikan ja purentafysiologian erikoishammaslääkäri Petri Ollilan   esitys aiheesta ikäihmisten suun terveydenhoito.

4.10.             Kasvatustiet. toht. Hannele Karikoski kertoi kuvin ja sanoin lääkäri Leena                       Pasasen työstä Tansaniassa.

11.10.          Toimintaterapeutti Maaret Meriläinen esitelmöi aiheesta Musiikin merkitys                       ihmisen hyvinvoinnille. Tilaisuus pidettiin poikkeuksellisesti Oulun  kaupungintalon valtuuston istuntosalissa. Tilaisuuden päätteeksi suhde- toimintapäällikkö Anneli Korhonen esitteli kaupungintaloa.

22.10.          Valheet ja viettelijät, Oulun kaupunginteatteri

25.10.           Lehtori Reino Helttunen kertoi elävällä tavalla Kainuun mustasta kullasta ja   sen merkityksestä seudun taloudelle.

1.11.             Suomen Lähetysseuran seurakuntayhteyksien koordinaattori Juha Taanila  kertoi kuvin ja sanoin lähetysseuran Senegalin matkasta.

 

8.11.             Syyskokous

Kokouksen jälkeen esiintyivät Senioritanssijat Tuula Hamaran johdolla ja  Ruskakuoro Pirkko Stjernan johdolla.

 

22.11.           Opetusneuvos Marja Rysän esitys lasten oikeuksista.

 

26.11.           Jääräpää, Oulun kaupunginteatteri

29.11.           Eversti Reijo Sallinen kertoi kuvin ja sanoin Oulun seudulla olevista                       sotamuistomerkeistä.

13.12.           Joulujuhla, jonka ohjelmasta vastasivat yhdistyksen omat jäsenet:             Ruskateatteri Anniina Rokan johdolla, Senioritanssijat Tuula Hamaran       johdolla, Ruskakuoro Pirkko Stjernan johdolla. Jouluevankeliumin Oulun murteella esitti Kirsti Leino ja Helena Junttila lausui V.A. Koskenniemen runon    Maria. Lisäksi joulujuhlassa tarjoiltiin joulupuuro ja torttukahvit.

15.12.           Seniorisoppa ja jouluinen konsertti Oulun kaupunginteatterissa

Tiistaitilaisuuksia oli yhteensä 25, kävijöitä 3084, keskimäärin 123                       osallistujaa/tilaisuus.

 

 

KESÄTOIMINTA

Jäsenillä on mahdollisuus vierailla tiistaisin Hietasaaressa Eläkeliiton majalla                       Pukserissa.

MATKAT, TEATTERIT JA KONSERTIT

Kotimaa                                                                                             Osallistujia

17.3.              Seniorisoppa, Oulun kaupunginteatteri                60

9.4.                Breaking the Waves, Oulun kaupunginteatteri    60

15.5.              Kirkkomatka kaatuneitten muistopäivänä,

kohteena Kiimingin kirkko                                     67

11.6.              Ilmajoen musiikkijuhla                                              62

 1. – 8.9.        Ruskaretki Leville 85

22.10.           Valheet ja viettelijät, Oulun kaupunginteatteri     63

26.11.           Jääräpää, Oulun kaupunginteatteri                                             52

15.12.           Seniorisoppa ja jouluinen konsertti                       64

 

Ulkomaat

 

 1. – 21.4.     Prahan matka 43

 

 

HARRASTUSRYHMÄT

 

Liikunta

Jooga

                      Raksilan uimahallin liikuntasalissa maanantaisin klo 11.00 – 12.30.          Keväällä käyntikertoja oli 8 ja keskimäärin 13 osallistujaa. Syksyllä       käyntikertoja oli 12 ja keskimäärin 14 osallistujaa. Ohjaajana toimi Piritta    Manninen.

 

Kuntojumppa

Raksilan uimahallin liikuntasalissa keskiviikkoisin klo 11.00 – 12.00. Keväällä käyntikertoja oli 7 ja keskimäärin 19 osallistujaa. Syksyllä käyntikertoja oli 14 ja keskimäärin 16 osallistujaa. Ohjaajana toimi Katariina Porthán-Ylimäinen.

Senioritanssi

Senioritanssiryhmä kokoontui 17 kertaa keväällä ja 12 kertaa syksyllä. Ryhmä             esiintyi Ruskan tiistaitilaisuuksissa kaksi kertaa sekä kevät- että syyskaudella.     Osanottajia harjoituksissa oli sekä keväällä että syksyllä keskimäärin10             henkeä. Ryhmän jäseniä oli mukana Oulun seudun senioritanssijat ry:n         järjestämällä Unkarin matkalla 4.4. – 9.4., talvitansseissa 31.1., Zeppelinissä                       29.4. ja 10-vuotisjuhlassa 22.10., missä se esitti rivitanssin Carmen.

 

 

                      Äijäjooga

Merikosken koululla tiistaisin klo 16.00 – 17.00.  Käyntikertoja oli keväällä 20,               ja niissä keskimäärin 11 osallistujaa. Käyntikertoja oli syksyllä 13 ja               keskimäärin 14 osallistujaa. Ohjaajana toimi Voitto Juutinen.

 

Kirjallisuuspiiri

Kirjallisuuspiiri kokoontui 9 kertaa kuukauden kolmantena tiistaina Myllynurkassa. Kevätkaudella teemana oli suomalaisten tunnettujen  naisten elämäkerrat ja syyskaudella kirjat valittiin piiriläisten ehdottamista kirjoista. Tilaisuuksiin osallistui 24 – 32 jäsentä. Kirjapiirillä on tiimi, joka huolehtii käytännön asioista. Tiimiin kuuluvat  Astrid Oja, Anja Viitakoski,  Annikki Varis ja Pirkkoliisa Manninen.

 

Käsityöpiiri                     

Käsityöpiiriläiset kutoivat sukkia jäsentilaisuuksien arvontaan, myyntiin tai                       erilaisiin muistamisiin.

 

Ruskakuoro

Ruskakuoro kokoontui harjoituksiin 27 kertaa ja se esiintyi yhdistyksen    tilaisuuksissa 5 kertaa. Kuorossa oli 15 laulajaa ja sitä johti Pirkko Stjerna.      Kuorosta muodostunut Kisu-Misut -ryhmä esiintyi Vapun tunnelmissa 26.4.

 

Ruskateatteri

Ruskateatterilla oli harjoituksia kevätkaudella kuusi ja syyskaudella neljä                      kertaa. Esityksiä oli kahdessa eri jäsentilaisuudessa. Harjoituksiin ja                      esityksiin osallistui yhdeksän ruskalaista. Ruskateatterin vetäjänä toimi              näyttelijä Anniina Rokka Oulun kaupunginteatterista.

 

 

YSTÄVÄPALVELU

 

Yhdistyksen vanhimpia jäseniä muistettiin merkkipäivätervehdyksin.        Yhdistyksen jäseniä osallistui myös vapaa-ajan ystäväpalvelutoimintaan   yhteensä 127 kertaa, 304 tuntia. Avunsaajia oli n. 170. Toimintamuotoja olivat        vanhusten elämää avustavat kotikäynnit, puhelinkontaktit, asiointiapu,             ulkoiluapu, ohjelmalliset laitoskäynnit ja maahanmuuttajien kotouttamiseen                liittyvät toiminnot.

 

 

 

TIEDOTUS

 

Kaikesta toiminnasta ilmoitettiin yhdistyksen verkkosivuilla, Oulu-lehden seuratoimintapalstalla ja tiistaisin jäsentilaisuuksissa. Yhdistyksen verkkosivuja hoiti Aimo Parviainen.

 

 

 

YHTEISTOIMINTA

 

Suomen Ruskaliiton hallituksen varsinaisena jäsenenä toimi Elna Stjerna ja varajäsenenä Kirsti Leino. Ruskaliiton edustajakokouksessa 17.3.2016 valtakirjaedustajia oli 6. Suomen Ruskaliiton hallituksen puheenjohtajana toimi Oulun Ruskayhdistyksen hallituksen jäsen Pentti Kaukonen.

 

Varsinaisena jäsenenä Oulun ev.lut. seurakuntien vanhustyön työryhmässä oli Pentti Kaukonen.

 

Oulun kaupungin vanhusneuvoston varsinaisena jäsenenä oli Kyösti Kekkonen ja varajäsenenä Aune Saarela.

 

 

TALOUDELLINEN TILANNE

Jäsenmaksukertymä oli 6525,00 € (15 €/hlö). Ruskaliitolle tilitettiin 559,00 €                  Oulun kaupungilta saatiin toiminta-avustusta 3062,49 €. Ruskaliitolta saatiin       toiminta-avustusta ja rahaa myös harrastustoiminnan tukemiseen yhteensä 1502,18 €. Kahvilippumyynnin tuotot olivat 4077,54 €.

Tilikauden ylijäämä oli 1666,39 €.

 

YHTEENVETO

Yhteisiin jäsentilaisuuksiin kokoonnuttiin Aleksinkulmaan tiistaisin (paitsi                       kuukauden kolmantena). Tiistaitilaisuuksissa oli useita asiantuntijaluentoja                       terveyteen ja hyvinvointiin liittyviltä aloilta, matkakertomuksia, paikallis- ja                       henkilöhistoriaa sekä hartaustilaisuuksia ja juhlia. Uusi Muoti on järjestänyt                       useana vuonna hienon, Maija-Leena Laajasen juontaman ja omien          mannekiinien esittämän muotinäytöksen. Ruskalaiset itse vastasivat suuresta                 osasta tilaisuuksien ohjelmasta. Oulun kaupunginteatterissa käytiin viisi                kertaa, tehtiin ulkomaanmatka Prahaan, kulttuurimatka Ilmajoen musiikkijuhlille ja ruskaretki Leville, joka kokosi valtakunnallisesti yhteen                       Ruskaliiton                       jäsenyhdistykset ja oli samalla Oulun Ruskayhdistyksen 45-                      vuotismatka.

 

Oulun Ruskayhdistys kiittää jäseniään ja yhteistyökumppaneitaan hyvästä                       yhteistyöstä!

 

Oulun Ruskayhdistys ry:n hallitus

 

******************************************

******************************************

 

OULUN RUSKAYHDISTYS RY  

TOIMINTAKERTOMUS 2015

29.03.2016

 

YLEISTÄ

Vuosi 2015 oli Oulun Ruskayhdistyksen 44. toimintavuosi. Perustamiskokous pidettiin 8.12.1971. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2015 lopussa oli 559 henkilöä. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 57 jäsentä ja erosi 63. Yhdistyksen järjestämiin tiistaitilaisuuksiin osallistuttiin aktiivisesti, samoin matkoihin ja asiakasiltaan.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN TOIMINTA

Kevätkokous pidettiin 31.3.2015 Aleksinkulmassa. Tilaisuuteen osallistui
68 jäsentä.
Syyskokous pidettiin 3.11.2015 Aleksinkulmassa. Tilaisuuteen osallistui
71 jäsentä.

HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT

Hallituksen puheenjohtajana toimi Elna Stjerna ja varapuheenjohtajina Voitto Juutinen ja Pirkkoliisa Manninen.                              Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Helvi Hyrynkangas.
Hallituksen muut jäsenet olivat: Kaarina Kokko, Kirsti Leino, Aimo Parviainen, Pentti Kaukonen, Marja-Liisa Teppo ja Anneli Savilampi.
Sihteerinä toimi Anneli Savilampi.
Rahastonhoitajana ja jäsenrekisteristä vastaavana toimi Rauha Saarikoski.
Matkanjohtajien tehtäviä hoitivat Pirkkoliisa Manninen ja Kaarina Kokko.
Hallitus kokoontui 8 kertaa. Toiminnantarkastajana toimi Pirkko Kylli-Honkanen ja hänen varahenkilönään Tuulikki Pesonen.
Tiistaitilaisuuksien kahvitarjoiluvastuu oli jaettu kolmen ryhmän kesken. Ryhmien vetäjinä olivat Anneli Kervinen, Ullriitta Salo ja Raija Korpikari.
Kahvilippuja myivät Taina Komulainen, Paula Palovaara ja Pirjo Tiikkala.
Yhteislaulut valitsi, esitteli ja säesti Kirsti Leino.

TOIMINTA JA HARRASTUSMUODOT

Järjestetyt tilaisuudet

13.1. Silmänpohjan ikärappeumasta ja sen ennaltaehkäisystä kertoi optikko Anne Pellikka Turun kultaseppä Oy:stä.
27.1. Nähtiin filmi Energiamiehet Huippuvuorilla, jonka käsikirjoitus ja kuvaus olivat Erkki Rautiaisen ja editointi Esko Granrothin käsialaa. Tekijät myös esittivät filmin. Lisäksi harjoiteltiin tuolijumppaa Sointu Kilposen johdolla.
3.2. Joni Saijets Oulun yliopistosta kertoi sanoin ja kuvin saamelaisesta runoilijasta ja taitelijasta Nils Aslak Valkeapäästä. Runebergin päivään liittyvää ohjelmaa esittivät runojen muodossa yhdistyksen omat jäsenet Aili Lipponen ja Jouko Salo.
10.2. Oulun Omahoidon verkkosivuja ja niiden käyttöä esitteli terveydenhoitaja Airi Sillanoja Oulun kaupungilta.
24.2. Kalevala-aiheista ohjelmaa, jossa esiintyjinä olivat Ruskateatteri ja Ruskakuoro .
3.3. Matti maailmalla. Matti Tieksola kertoi sanoin ja kuvin aiheesta ”komeita paikkoja maailmalta.” Esityksessä käytiin 26 kohteessa eri puolilla maailmaa.
10.3. Minna Canthin elämästä kertoi kirjallisuuspiirin vetäjä Marja Rysä.
24.3. Muotinäytös, järjestäjänä Uusi Muoti. Mannekiineina olivat yhdistyksen omat jäsenet, Senioritanssijat.
31.3. Poisnukkuneiden muistaminen ja pääsiäishartaus, Vanhustyön pastori Markku Palosaari.
Yhdistyksen kevätkokous
7.4. Sote-uudistuksesta ja sen valmisteluvaiheista kertoi professori Juhani Hassi.
14.4. Yhteislaulutilaisuus, jossa keskityttiin Kirsti Leinon valitsemiin, esittelemiin ja säestämiin kevätlauluihin.
28.4. Vappuilottelu, jonka ohjelmasta vastasivat yhdistyksen omat jäsenet ja Ruskateatteri.
5.5. Oululaisen tanssiseura Telemarkin lasten ja nuorten tanssiesitys. Myös Ruskakuoro oli äänessä.
12.5. Esitelmän suomalaisesta valtiomiehestä J.W. Snellmanista piti valtiotieteen tohtori ja entinen kansanedustaja Tytti Isohookana-Asunmaa.
17.5. Kirkkomatka Liminkaan. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkon ja seurakunnan esitteli kirkkoherra Ilkka Tornberg. Kirkkokahvien jälkeen ruokailtiin Helmen pirtissä Ala-Temmeksellä.
25.-28.5. Dublinin matka
26.5. Kevätjuhla, jonka ohjelmasta vastasivat Ruskateatteri, Ruskakuoro ja Senioritanssijat.
21.-22.7. Matka Suomussalmelle, jonka aikana käytiin Raatteen tiellä, kesäteatterissa, Turjanlinnassa, Hiljainen kansa -näyttelyssä ja Terttu Jurvakaisen taide- näyttelyssä Muhoksella.
8.9. Syyskauden aloitti videoesitys Kastellin monitoimitalon vihkiäisistä, jonka tekijänä ja esittäjänä oli Esko Granroth.
22.9. Oulun kaupungin palvelusivuston senioreille suunnattua Hyvinvoinnin tarjotinta esitteli Suvi Penttilä-Sirkka Oulun kaupungilta.
29.9. Esitelmän luovuudesta otsikolla Laajenna näkökulmaasi – ajattele uudella tavalla piti tekn.toht. Kari Kisko Oulun yliopistosta.
6.10 Esitelmän kirjailija Olavi Paavolaisesta piti emeritusrehtori Erkki Vilpa. Myös Ruskakuoro esiintyi.
13.10. Romanien elämästä nyky-Suomessa kertoi Pohjois-Suomen romaniasiain neuvottelukunnan sihteeri Henry Lindgren.
27.10. Sara Wacklin – nainen edellä aikaansa. Esitelmän piti lehtori Riitta Mäkelä.
29.10. Teatterimatka Kemiin. Kemin kaupunginteatterissa nähtiin Carin Mannheimer’n näytelmä Vielä ehtii. Matkalla käytiin opastetusti myös Iin Haminassa ja KultuuriKauppilassa ja ruokailtiin ravintola Pappilan Pehtoorissa Kuivaniemellä.
3.11. Syyskokous. Kokouksen jälkeen esiintyivät Senioritanssijat.
4.11. Asiakasilta, Pentik. Mukana 69 jäsentä.
10.11. Oulun murteesta ja sen erityispiirteistä kertoi toimittaja Jukka Ukkola.
24.11. Koivu ja tähti –sadun taustaa valotti lehtori Reino Helttunen.
1.12. Mus. toht. Leena Hyvönen piti esitelmän ”150 vuotta Sibeliuksen syntymästä”.
8.12. Joulujuhla, jossa esiintyivät Ruskateatteri, Ruskakuoro ja Senioritanssijat. Perinteiseen tapaan juhlassa oli myös puuro- ja soppatarjoilu sekä torttukahvit.
Tiistaitilaisuuksia oli yhteensä 26, kävijöitä 3303, keskimäärin 127 osallistujaa/tilaisuus.

KESÄTOIMINTA

Jäsenillä on mahdollisuus vierailla tiistaisin Hietasaaressa Eläkeliiton majalla Pukserissa.

 

MATKAT, TEATTERIT JA KONSERTIT

Kotimaa 

21.-22.2. Talviharmonikka-festivaalit, Kokkola;  35 osallistujaa
12.3. Janne ja Aino, Madetojan Sali;  25  osallistujaa
19.3. Sibelius-konsertti, Madetojan Sali; 20  osallistujaa
26.3. Elämänonnea ja seniorisoppa, Oulun kaupunginteatteri; 25  osallistujaa
17.5. Kirkkomatka Liminkaan; 68  osallistujaa
21.- 22.7 Suomussalmen matka; 59  osallistujaa
16.10. Sänky, Oulun kaupunginteatteri; 74  osallistujaa
29.10. Kemin teatterimatka; 99  osallistujaa

Ulkomaat

25.-28.5. Dublinin matka; 38  osallistujaa

 

HARRASTUSRYHMÄT

Liikunta

Jooga
Raksilan uimahallin liikuntasalissa maanantaisin klo 11.00 – 12.30. Keväällä käyntikertoja oli 17 ja keskimäärin 20 osallistujaa. Syksyllä käyntikertoja oli 14 ja keskimäärin 16 osallistujaa. Ohjaajana toimi Piritta Manninen.

Kuntojumppa
Raksilan uimahallin liikuntasalissa keskiviikkoisin klo 11.00 – 12.00. Keväällä käyntikertoja oli 19 ja keskimäärin 17 osallistujaa. Syksyllä käyntikertoja oli 14 ja keskimäärin 18 osallistujaa. Ohjaajana toimi Katariina Porthán-Ylimäinen.

Pilates
Raksilan uimahallin liikuntasalissa kevätkaudella keskiviikkoisin klo12.00 – 13.00. Käyntikertoja oli 19 ja keskimäärin 5 osallistujaa. Syyskaudella pilatesta ei ollut osallistujien vähyyden vuoksi. Ohjaajana toimi Tarja Suoninen.

Senioritanssi
Valveen tanssisalissa torstaisin klo 10.00 – 11.30. Keväällä käyntikertoja oli 16 ja paikalla keskimäärin 10 osallistujaa. Syksyllä tapaamisia oli 13 ja keskimäärin 9 osallistujaa. Senioritanssijat esiintyivät Ruskan muotinäytök- sessä mannekiineina ja tanssijoina, vappu-, kevät- ja joulujuhlassa ja lisäksi syyskaudella yhdessä tiistaitilaisuudessa. Osallistuttiin myös Senioritanssiyhdistyksen kevättapahtumaan Zeppelinissä yhdessä kansalaisopiston tanssijoiden kanssa, tiistaisin kesätansseihin Vaaskelassa ja Kajaanin senioritanssitapahtumaan lokakuussa. Ohjaajana kevätkaudella toimi Sointu Kilponen ja syyskaudella Tuula Hamara.

Äijäjooga
Merikosken koululla tiistaisin klo 16.00 – 17.00. Käyntikertoja oli keväällä 19, ja niissä keskimäärin 12 osallistujaa. Käyntikertoja oli syksyllä 15 ja keskimäärin 10 osallistujaa. Ohjaajana toimi Voitto Juutinen.

 

Muut ryhmät

Kirjallisuuspiiri
Kirjallisuuspiiri kokoontui 9 kertaa kuukauden kolmantena tiistaina Myllynurkassa. Keväällä teemana oli venäläinen kirjallisuus ja syyskaudella uusi kotimainen kirjallisuus. Tilaisuuksiin osallistui keskimäärin 30 jäsentä.
Vetäjänä toimi Marja Rysä.

Käsityöpiiri
Käsityöpiiriläiset kutoivat sukkia jäsentilaisuuksien arvontaan, myyntiin tai erilaisiin muistamisiin. Käsityö- ja arpajaisvastaavina toimivat Taina Komulainen ja Rauha Saarikoski.

Ruskakuoro
Ruskakuoro kokoontui harjoituksiin 27 kertaa ja se esiintyi yhdistyksen tilaisuuksissa 5 kertaa ja esitti kunkin tilaisuuden teemaan sopivaa ohjelmaa. Kuorossa oli 14 laulajaa ja sitä johti Pirkko Stjerna.

Ruskateatteri
Ruskateatterilla oli esityksiä neljässä eri jäsentilaisuudessa. Mukana harjoituksissa ja esityksissä oli 6 – 7 ruskalaista. Vetäjinä toimivat Kristiina Nenola ja Kirsti Leino.

 

YSTÄVÄNPALVELU

Yhdistyksen vanhimpia jäseniä muistettiin merkkipäivätervehdyksin. Yhdistyksen jäseniä osallistui myös vapaa-ajan ystäväpalvelutoimintaan
yhteensä 306 kertaa, 399 tuntia. Avunsaajia oli keskimäärin 234. Toimintamuotoja olivat vanhusten elämää avustavat kotikäynnit, puhelinkontaktit, asiointiapu, ulkoiluapu, ohjelmalliset laitoskäynnit, maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät toiminnot ym.

 

AVUSTUSTOIMINTA

Intian Abrahamin lastenkotitoimintaa tuettiin 150 euron avustuksella.

 

TIEDOTUS

Kaikesta toiminnasta ilmoitettiin yhdistyksen verkkosivuilla, Oulu-lehden seuratoimintapalstalla ja tiistaisin jäsentilaisuuksissa. Yhdistyksen verkkosivuja hoiti Aimo Parviainen.

 

YHTEISTOIMINTA

Suomen Ruskaliiton hallituksen varsinaisena jäsenenä toimi Elna Stjerna ja varajäsenenä Kirsti Leino. Ruskaliiton edustajakokouksessa 19.3.2015 valtakirjaedustajia oli 6. Suomen Ruskaliiton hallituksen puheenjohtajana toimi Oulun Ruskayhdistyksen hallituksen jäsen Pentti Kaukonen.
Oulun Palvelusäätiön valtuuskunnassa oli varajäsenenä Mirja Manninen ja hän oli varsinaisena jäsenenä Oulun ev.lut. seurakuntien vanhustyön työryhmässä.
Oulun kaupungin vanhusneuvoston varsinaisena jäsenenä oli Kyösti Kekkonen ja varajäsenenä Aune Saarela.

 

TALOUDELLINEN TILANNE

Jäsenmaksukertymä oli 6717 € (15 €/hlö). Ruskaliitolle tilitettiin 565 €. Oulun kaupungilta saatiin toiminta-avustusta 3062 €, Ruskaliitolta saatiin toiminta- avustusta 750 € ja harrastustoiminnan tukemiseen 500 €, yhteensä 1250 €.
Arpajais- ja myyjäistuotot olivat 2028,20 € ja kahvilippumyynnin tuotot 4424 €. Tilikauden alijäämä oli 544,37 €.

 

YHTEENVETO

Yhteisiin jäsentilaisuuksiin kokoonnuttiin Aleksinkulmaan tiistaisin (paitsi kuukauden kolmantena tiistaina). Tiistaitilaisuuksissa oli useita asian-tuntijaluentoja terveyteen liittyviltä aloilta, perinneohjelmaa, hartaustilaisuuksia ja juhlia. Kertomuksia maailmanmatkoiltaan on kolmen viime vuoden aikana ansiokkaasti esittänyt Matti Tieksola. Erityisteemana olivat elämäkerrat: Minna Canth, J.W. Snellman, Olavi Paavolainen, Sara Wacklin ja Jean Sibelius. Ruskalaiset itse vastasivat suuresta osasta juhlatilaisuuksien ohjelmaa.
Oulun Ruskayhdistys kiittää jäseniään, yhteistyökumppaneitaan ja tukijoitaan hyvästä yhteistyöstä!

Oulun Ruskayhdistys ry:n hallitus

 

 

*******************************************

*******************************************

OULUN RUSKAYHDISTYS RY                                                           TOIMINTASUUNNITELMA 2015

                                                                                                                             29.10.201

ENTINEN HYVÄ LINJA JATKUU

Yleistä

Oulun Ruskayhdistys ry on perustettu 1971. Sen toiminnan tavoitteena on tukea ja edistää yhdistyksen jäsenten fyysistä ja henkistä kuntoa sekä tarjota jäsentensä elämään virikkeitä ja uusia ulottuvuuksia. Säännöllistä toimintaa on syys-toukokuussa.

Pääasiallisia toimintamuotoja ovat

 • Kokoontumiset ohjelmallisiin jäsentilaisuuksiin Aleksinkulman juhlasaliiin, Aleksanterinkatu 9, tiistaisin klo 13 lukuunottamatta kuukauden kolmatta tiistaita. Tilaisuuksissa esitetään jäsenten järjestämää ja ulkopuolelta pyydettyjen vierailijoiden ohjelmaa ajankohtaisista ja yleissivistävistä aiheista sekä taiteen ja viihteen aloilta.
  Tilaisuuksiin kuuluu myös kahvitarjoilu, yhteislaulua, arpomista ym.
 • Asiakasillat ja tutustumiskäynnit laitoksiin ja virastoihin.
 • Kotimaahan ja ulkomaille suuntautuvat matkat ja retket kulttuurin, historian, viihteen, luonnonnähtävyyksien ja kuntoilun merkeissä.

Kesäaikana on mahdollisuus vierailla Eläkeliiton Oulun yhdistys ry:n kesäkodissa Hietasaaren Pukserissa.
Harrastuspiirit

          Kirjallisuuspiiri
Ryhmä kokoontuu kuukauden kolmantena tiistaina klo 9.30 Aleksinkulmassa.

          Kuntoilu
Jooga maanantaisin klo 11.00 – 12.30 Raksilan liikuntasalissa
Kuntovoimistelu keskiviikkoisin klo 10.45 – 11.45 Raksilan liikuntasalissa
Pilates keskiviikkoisin klo 11.45 – 12.45 Raksilan liikuntasalissa
Senioritanssi torstaisin klo 10.00 – 11.30 Valveella

Äijäjooga tiistaisin klo 16.00 – 17.00 Merikosken koululla.

 

       Käsityöpiiri
Käsityöpiiriläisten tekemiä käsitöitä myydään sekä annetaan palkkiona ulkopuolisille esiintyjille.

       Kuoro
Ruskakuoro kokoontuu tiistaisin (paitsi kuukauden 3. tiistai) klo 14.15 Aleksinkulmassa.

      Ruskateatteri
Esiintymisiä jäsen- ym. tilaisuuksissa.

      Ystäväpalvelu ja vapaaehtoistoiminta
Toiminnan muotoja ovat kotikäynnit, asioimisavun antaminen, laitoskäynnit ja harrasteryhmien esiintymiset laitoksissa.

     Kummitoiminta
Avustetaan Intian Machilipatnamissa orvoksi jääneitä tai muuten vaikeissa oloissa kasvaneita lapsia 150 euron vuosittaisella summalla toistaiseksi. Yhteyshenkilöinä ovat Kaisu Merenheimo ja Sheila Hicks.

Matkat ja retket

Kirkkomatka 17.5.

Matka Dupliniin 25. – 28.5.

Virkistys- ja kulttuurimatkoja.

 

Yhteistoiminta

Yhdistys on Suomen Ruskaliiton jäsen ja se on mukana seuraavissa Oulussa toimivissa   eläkeläisjärjestöissä:  Oulun vanhusneuvostossa, Oulun palvelusäätiössä ja Oulun ev.lut.seurakuntien vanhustyön työryhmässä.

Hallinto

Kunniapuheenjohtaja on Helvi Hyrynkangas
Hallitus: Vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat 8 jäsentä, joista 4 erovuorossa.
Muut toimihenkilöt voivat olla hallituksen ulkopuoleltakin. Sellaisia ovat sihteeri, rahastonhoitaja ja jäsenrekisteristä vastaava, matkanjohtajat, verkkosivujen ylläpitäjä, emännät, kahvilippujen myyjät ja musiikista vastaava. Ohjelmatoimikunta suunnittelee tilaisuuksien yksityiskohtaiset ohjelmat. Tarvittaessa hallitus voi kutsua muitakin toimihenkilöitä.

Vuoden erityistavoite

Jäsenhankinnan tehostaminen.

Tiedottaminen

Toiminnasta tiedotetaan jäsentilaisuuksissa, Oulu-lehden seuratoimintapalstalla ja yhdistyksen verkkosivuilla https://oulunruskayhdistys.wordpress.com/

 

       Hyväksytty Oulun Ruskayhdistyksen syyskokouksessa 4.11.2014.                                        

+++

Raksilan liikuntahallilla ovat muuttuneet seuraavien ryhmien ajat:

Kuntojumppa keskiviikkoisin klo 11.00 – 12.00 ja

Pilates keskiviikkoisin klo 12.00 – 13.00

 

 

******************************************************************

 

 OULUN RUSKAYHDISTYS RY  

 

TOIMINTAKERTOMUS 2014

 

 

YLEISTÄ

Vuosi 2014 oli Oulun Ruskayhdistyksen 43. toimintavuosi. Perustamiskokous pidettiin 8.12.1971. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2014 lopussa oli 565 henkilöä. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 42 jäsentä ja erosi 54. Yhdistyksen järjestämiin tiistaitilaisuuksiin osallistuttiin aktiivisesti, samoin matkoihin ja asiakasiltaan.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN TOIMINTA
Kevätkokous pidettiin 11.3.2014 Aleksinkulmassa. Tilaisuuteen osallistui 81 jäsentä.
Syyskokous pidettiin 4.11.2014 Aleksinkulmassa. Tilaisuuteen osallistui 96 jäsentä.

 

HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 
Hallituksen puheenjohtajana toimi Elna Stjerna ja varapuheenjohtajina Voitto Juutinen ja Pirkkoliisa Manninen. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Helvi Hyrynkangas.
Hallituksen muut jäsenet olivat: Kaarina Kokko, Kirsti Leino, Aimo Parviainen, Pentti Kaukonen, Marja-Liisa Teppo ja Matti Tieksola.
Sihteerinä toimivat Sirkka Niemelä ja Pirkko Kiiskilä kevätkauden 2014 loppuun. Syyskaudella 2014 sihteerinä aloitti Anneli Savilampi.
Rahastonhoitajana ja jäsenrekisteristä vastaavana toimi Rauha Saarikoski.

Matkanjohtajien tehtäviä hoitivat Pirkkoliisa Manninen ja Kaarina Kokko.

 

Hallitus kokoontui 7 kertaa.

 

Toiminnantarkastajana toimi Urpo Niemelä ja hänen varahenkilönään Tuulikki                                      Pesonen.

Tiistaitilaisuuksien kahvitarjoiluvastuu oli jaettu kolmen ryhmän kesken. Ryhmien vetäjinä olivat Anneli Kervinen, Ullriitta Salo ja Raija Korpikari.

Kahvilippuja myivät Taina Komulainen, Paula Palovaara ja PirjoTiikkala.

Yhteislaulut valitsi, esitteli ja säesti Kirsti Leino.

 

TOIMINTA JA HARRASTUSMUODOT

Järjestetyt tilaisuudet

 

7.1.               Matkakertomus Kambodzasta. Matti Tieksola kertoi tekemästään monivaiheisesta matkasta kuvin ja sanoin.

14.1.             Oulun kaupunginteatterin lähiajan ohjelmistoa esitteli markkinointipäällikkö Maarit Hyvönen.

28.1.             Pastori Arpad Kovács kertoi seurakuntien toiminnasta maahanmuuttajien kotouttamiseksi.

4.2.               Toiverunoja ja löytöjä pöytälaatikon kätköistä. 11 ruskalaista esitti omiaan ja toiverunoja Kristiina Nenolan ja Kirsti Leinon järjestämässä tilaisuudessa.

11.2.             Saamelaisaiheista ohjelmaa. Emeritusrehtori Heikki Magga kertoi lapsuusmuistojaan Inarin Kutturan kylästä.

25.2.             Kalevalaista musiikkia ja runoja ja Kalevala-aiheinen tietokilpailu. Esiintyjinä Ruskakuoro ja Ruskateatteri.

4.3.               Pirkko Rautioaho ja Marja Mattila esittelivät Naisten pankkia ja sen toimintaa ja Senioritanssijat esiintyivät.

11.3.             Yhdistyksen kevätkokous.

Poisnukkuneiden muistaminen, vanhustyön pastori Markku Palosaari.

 1. – 26.3. Ruskaliiton 40-vuotisjuhlaristeilyTukholmaan

1.4.               Muotinäytös, Uusi Muoti. Maija-Leena Laajasen puvustamat 11 Ruskan omaa mannekiinia esittelivät kevätmuotia.

8.4.               Fil. toht., emeritusmaaherra Eino Siuruaisen esitelmä Sotiemme 1939 – 45 jälkeinen jälleenrakentaminen ja sotakorvauksien maksu.

22.4.             Kotikaupunki turistin silmin. Opastettu kiertoajelu Oulussa, oppaina Ruskan omat Oulu-oppaat Pirkkoliisa Manninen ja Kaarina Kokko.

29.4.             Vappuilottelu. Ohjelmaa esittivät mm. Ruskateatteri, Jouko Salo ja Ruskakuoron pienryhmä Kisu-Misut.

6.5.               Sähköistä reseptiä esitteli Rotuaarin apteekkari Juha Keskitalo ja Nordean palveluja Anita Melaluoto. Serenadin äideille esitti Voitto Juutinen.

13.5.             Eikö uni maistu – kuluiko valtaosa yöstä unta maanitellessa. Paula Lehtisen tuote-esittely nukkujaystävällisistä patjoista ja tyynyistä.

18.5.             Perinteinen kaatuneitten muistopäivän kirkkomatka Keminmaalle.   Tutustuminen Keminmaan uuteen kirkkoon ja keskiaikaiseen Pyhän Mikaelin kirkkoon sekä käynti Pohjanrannassa ja tutustuminen sen toimintaan ja tiloihin.

27.5.             Kevätjuhlassa esiintyivät Senioritanssijat, Kaksi vanhaa tukkijätkää Pena ja Vote (Pentti Kaukonen ja Voitto Juutinen), Ruskateatteri ja Ruskakuoro.

6.-7.8.           Perämeren kierros. Yhdistetty bussi-laivamatka Oulusta Vaasaan ja Uumajaan ja maanteitse Perämeren pohjukan kautta takaisin.

9.9.               Matkakertomus Ecuadorista. Matti Tieksolan esitys kuvin ja sanoin monivaiheisesta vuorikiipeilymatkasta Ecuadoriiin.

23.9.             Rotuaarin apteekkari Juha Keskitalon ja Oulun Seudun Muistiyhdistyksen muistiasiantuntija Paula Ylikuljun esitykset muistisairauksien ennalta ehkäisystä.

30.9.             Suuhygienisti Tuula Hannu Rajakylän hammashoitolasta kertoi ikääntyneiden suuhygieniasta.

 1. – 10.10. Matka Berliiniin, Dresdeniin ja Potsdamiin.

7.10.             Toiverunoja esittivät yhdistyksen omat lausujat ja Ruskakuoro lauloi.

14.10.           Emeritusprofessori Juhani Hassi esitelmöi aiheesta Oululaista kylmätutkimusta ja sen tuloksia.

28.10.           Rakkaimmat virtemme. Kirsti Leinon valitsemia, esittelemiä ja säestämiä virsiä laulettiin yhteisesti Ruskakuoron toimiessa esilaulajana.

4.11.             Yhdistyksen syyskokous. Kokouksen jälkeen Ruskaliiton 40-vuotistapahtuma, jossa Pentti Kaukonen kertoi kuvin ja sanoin Ruskaliiton 40-vuotisjuhla-risteilymatkasta Tukholmaan.

11.11.           Järjestöneuvos Marja Irjalan esitys: Elämäntarina: Kaksi kuuroa kivenhakkaajaa – testamentti metsän eläimille ja  linnuille.

15.11.           Teatteriesitys Mielensäpahoittajan miniä Oulun kaupunginteatterissa.

25.11.           Emeritusrehtori Erkki Vilpan esitys ilmastonmuutoksen vaikutuksesta luontoon.

28.11.           Asiakasilta, Pentik, läsnä 43 ruskalaista.

2.12.             Fil. toht., emeritusmaaherra Eino Siuruaisen esitelmä Venäjän ja Barentsin alueen nykytilanteesta ja arvioita Ukrainan tilanteesta.

9.12.             Joulujuhlassa lauloi Pohjankartanon yläkoulun musiikkiluokkien tyttökuoro Samuli Rekilän säestämänä, saatiin kuulla ja nähdä jouluevankeliumi Oulun murteella sekä Ruskakuoron, Ruskateatterin ja Senioritanssijoiden esitykset. Yhdistys tarjosi puuron ja sekahedelmäsopan.

16.-18.12.    Kulttuurimatka Helsinkiin

Tiistaitilaisuuksia oli yhteensä 26, kävijöitä 2920, keskimäärin 112 osallistujaa/tilaisuus.

 

KESÄTOIMINTA

Jäsenillä on mahdollisuus vierailla tiistaisin Hietasaaressa Eläkeliiton majalla Pukserissa.

 

MATKAT

 

Kotimaa                                                                                                                              Osallistujia

22.4.             Kotikaupunki turistin silmin. Opastettu kiertoajelu Oulussa                126

18.5.             Kaatuneitten muistopäivän kirkkomatka Keminmaalle                          87

15.11.           Teatteriesitys Mielensäpahoittajan miniä, Oulun kaupunginteatteri     98

16.-18.12.    Kulttuurimatka Helsinkiin                                     50

Ulkomaat                                                                                                                          Osallistujia

24.- 26.3.     Ruskaliiton 40-vuotisjuhlaristeily Tukholmaan                                     66

6.-7.8.           Perämeren kierros                                                                                        50

6.- 10.10.     Matka Berliiniin, Dresdeniin ja Potsdamiin                                          34

 

HARRASTUSRYHMÄT

 

Liikunta

                      Jooga

Raksilan uimahallin liikuntasalissa maanantaisin klo 11 – 12.30.
Keväällä käyntikertoja oli 15 ja keskimäärin 17 osallistujaa    
Ohjaajana toimi Piritta Manninen.
Syksyllä käyntikertoja oli 14 ja keskimäärin 19 osallistujaa.
Ohjaajana toimi Piritta Manninen.

 

                      Kuntojumppa

Raksilan uimahallin liikuntasalissa keskiviikkoisin klo 10.45 – 11.45 Keväällä käyntikertoja oli 19 ja keskimäärin 20 osallistujaa. Ohjaajana toimi Katariina Porthan.  
Syksyllä käyntikertoja oli 14 ja keskimäärin 23 osallistujaa.
Ohjaajana toimi Katariina Porthán-Ylimäinen.

 

                      Pilates

Raksilan uimahallin liikuntasalissa keskiviikkoisin klo 11.45 – 12.45.
Keväällä käyntikertoja oli 19 ja keskimäärin 13 osallistujaa.
Ohjaajana toimi Piia Saapunki.
Syksyllä käyntikertoja oli 14 ja keskimäärin 12 osallistujaa.
Ohjaajana toimi Tarja Suoninen.

 

                      Senioritanssi

Valveen tanssisalissa torstaisin klo 10 – 11.30. Keväällä käyntikertoja oli 17 ja paikalla keskimäärin 12 osallistujaa. Syksyllä käyntikertoja oli 11 ja osallistujia  keskimäärin 11. Ohjaajana toimi Sointu Kilponen.

                      Senioritanssijat ovat esiintyneet Ruskan tiistaitilaisuuksissa ja puurojuhlassa yhteensä 3 kertaa ja tanssineet kussakin kaksi tanssia. Lisäksi on osallistuttu  Senioritanssiyhdistyksen kevättapahtumaan Zeppelinissä, jossa oli esiintyminen ja yhteistansseihin osallistuminen. Samaten on osallistuttu Senioritanssiyhdistyksen puurojuhlaan Pateniemen Honkapirtillä, jossa oli esiintyminen ja yhteistansseja.

                     

                      Äijäjooga

Merikosken koululla tiistaisin klo 16:00-17:00. Käyntikertoja keväällä 20, keskimäärin 12 osallistujaa. Käyntikertoja syksyllä 14, keskimäärin 9 osallistujaa. Ohjaajana toimi Voitto Juutinen.

 

Kirjallisuuspiiri

Kirjallisuuspiiri kokoontui 9 kertaa kuukauden kolmantena tiistaina Myllynurkassa. Tilaisuuksiin osallistui keskimäärin 30 jäsentä. Keväällä teemana oli teoksia vieraista kulttuureista ja syksyllä ruotsalainen kirjallisuus.
Vetäjänä toimi Marja Rysä.

 

Käsityöpiiri                     

Käsityöpiiriläiset kutoivat sukkia jäsentilaisuuksien arvontaan, myyntiin tai erilaisiin muistamisiin. Käsityö- ja arpajaisvastaavina toimivat Taina Komulainen ja Rauha Saarikoski.

 

Ruskakuoro

Ruskakuoro kokoontui harjoituksiin 25 kertaa ja se esiintyi yhdistyksen tilaisuuksissa 4 kertaa. Kuorossa oli 12 laulajaa ja sitä johti Pirkko Stjerna. Kuorosta muodostunut 5-henkinen ryhmä Kisu-Misut esiintyi Ruskaliiton 40-vuotisjuhlassa Silja Symphonyllä ja vappuilottelussa.

 

Ruskateatteri

Ruskateatteri kokoontui 2-3 kertaa esitystä kohden. Esityksiin osallistui keskimäärin 6-10 henkilöä. Esityksiä oli 5 Ruskan jäsentilaisuudessa. Vetäjinä toimivat Kristiina Nenola ja Kirsti Leino.

 

YSTÄVÄPALVELU

Yhdistyksen vanhimpia jäseniä muistettiin merkkipäivätervehdyksin.  Yhdistyksen jäseniä osallistui myös vapaa-ajan ystäväpalvelutoimintaan
yhteensä 228 kertaa, 549,5 tuntia. Toimintamuotoja olivat vanhusten elämää  avustavat kotikäynnit, puhelinkontaktit, asiointiapu, ulkoiluapu, ohjelmalliset laitoskäynnit, maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät toiminnot ym.

 

AVUSTUSTOIMINTA

Intian Abrahamin lastenkotitoimintaa tuettiin 150 euron avustuksella.

 

TIEDOTUS

Kaikesta toiminnasta ilmoitettiin yhdistyksen verkkosivuilla, Oulu-lehden seuratoimintapalstalla ja tiistaisin jäsentilaisuuksissa. Yhdistyksen verkkosivuja hoiti Aimo Parviainen.

 

YHTEISTOIMINTA

Suomen Ruskaliiton hallituksen varsinaisena jäsenenä toimi Elna Stjerna ja varajäsenenä Kirsti Leino. Ruskaliiton edustajakokouksessa 24.3.2014 valtakirjaedustajia oli 6. Suomen Ruskaliiton hallituksen puheenjohtajana toimi Oulun Ruskayhdistyksen hallituksen jäsen Pentti Kaukonen.

Oulun Palvelusäätiön valtuuskunnassa oli varajäsenenä Mirja Manninen ja hän oli varsinaisena jäsenenä Oulun ev.lut. seurakuntien vanhustyön työryhmässä.

Oulun kaupungin vanhusneuvoston varsinaisena jäsenenä oli Kyösti Kekkonen ja varajäsenenä Aune Saarela.

 

TALOUDELLINEN TILANNE

Jäsenmaksukertymä oli 6750 € (15 €/hlö). Ruskaliitolle tilitettiin 577 €. Oulun kaupungilta saatiin toiminta-avustusta 2702 €, Ruskaliitolta saatiin toiminta-avustusta 650 € ja harrastustoiminnan tukemiseen 300 €, Ruskaliiton 40-vuotistukea 650 €, yhteensä 1600 €.

Käsityöpiirin arvanmyynnin tuotot olivat 1475,10 € ja kahvilippumyynnin tuotot 433,55 €, yhteensä 1908,65 €.

 

YHTEENVETO

Yhteisiin jäsentilaisuuksiin kokoonnuttiin Aleksinkulmaan tiistaisin (paitsi kuukauden kolmantena tiistaina). Tiistaitilaisuuksissa oli useita asiantuntijaluentoja terveyteen liittyviltä aloilta, matkakertomuksia, perinneohjelmaa, hartaustilaisuuksia ja juhlia. Ruskalaiset itse vastasivat         suuresta osasta tilaisuuksien ohjelmasta. Erityisen suosion saavuttivat emeritusmaaherra Eino Siuruaisen keväällä pitämä esitelmä sotiemme 1939 – 1945 jälkeisestä jälleenrakentamisesta ja syksyllä pitämä esitelmä Venäjän  ja Barentsin alueen kehitysnäkymistä.

Vuoden erikoisuutena oli Ruskaliiton 40-vuotisjuhlaristeily Helsinki – Tukholma – Helsinki 24. – 26.3. Silja Symphonyllä. Ohjelmassa oli juhlapäivällinen ja juhla, jossa eri yhdistysten jäsenet esittivät ohjelmaa. Matkan merkittävä anti oli tavata muiden Ruskayhdistysten jäseniä iloisissa merkeissä.

Vuoden aikana varmistui kaupungin taholta, että eläkejärjestöt ym. saavat pitää Aleksinkulman kokoontumispaikkanaan.

Oulun Ruskayhdistys kiittää jäseniään, yhteistyökumppaneitaan ja tukijoitaan hyvästä yhteistyöstä!

 

Oulun Ruskayhdistys ry:n hallitus

 

**********************************************************

 

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s